Scholing kabelmantel storingen


Scholing kabelmantel storingen

GEPLAATST OP 28-06-2016

digiphone-esg-nt

 

MFM 10 compleet

Mantelfout apparatuur

Scholing:

Kabelmantel testen & foutopsporen(voor- en nalocalisatie)
Kabelmantels zorgen ervoor dat de onderliggende delen van de kabel geïsoleerd van het aardrijk zijn.
Een beschadigde buitenmantel kan een aanwijzing zijn voor een op handen zijnde kabelstoring.
Na aanleg van een nieuwe kabel, of na een reparatie dient dan ook, behalve de isolatiebeproeving van de fasen,
ook de buitenisolatie te worden gecontroleerd.Indien er een lekstroom wordt geconstateerd, moet de beschadiging worden opgespoord.
Meestal wordt eerst een globale bepaling van de beschadiging gedaan met een meetbrug(voorlocalisatie),
daarna wordt met de nalocalisatie apparatuur een exacte foutlocatie bepaling gedaan.
Tijdens scholing komen alle aspecten van het manteltesten, mantelfout-voorlokalisatie en -nalokalisatie ruim aan bod.
Deze training is bedoeld voor bedrijven die Middenspanningskabels aanleggen en meettechnici die werkzaam zijn op het
gebied van kabelstoringen opzoeken en verhelpen.