Water


Water

GEPLAATST OP 20-06-2016

Leklokalisatie

Het grootste kapitaal van drinkwaterbedrijven bevindt zich onder de grond.
Vaak zit meer dan de helft van het vermogen van het drinkwaterbedrijf in waterleidingen.
Er komt meer aandacht voor deze infrastructuur. Het kwalitatief uitstekende drinkwater
stroomt door duizenden kilometers leidingen naar de klanten toe.

Daarbij kan de kwaliteit achteruit gaan en raakt water verloren door lekkages.
Er zijn nieuwe mogelijkheden om waterlekken op te sporen van verborgen lekkages,
het lokaliseren van aansluitleidingen en het inwendig inspecteren van leidingen.

Het is mogelijk met akoestische apparatuur verborgen of slecht zichtbare lekkages in leidingen op te sporen.
De meetapparatuur hiervoor is ontwikkeld door meetbedrijf KMT.
Een lek spuitend water produceert geluid. Een lekkage maakt in de waterleiding een hard geluid,
omdat het water onder druk uit het lek ontsnapt. Voor het opsporen van dit lekgeruis
kan daarom akoestische apparatuur gebruikt worden.
In drie stappen is tot op de centimeter nauwkeurig de lekkage te lokaliseren.
Allereerst moeten in een gebied ‘loggers’ op brandkranen en afsluiters geplaatst worden.
Deze kleine metalen staafjes registreren of er geluid in de leiding klinkt.
De loggers die geen geluid registreren, worden weggehaald. De loggers die wel geluid waarnemen,
blijven zitten. Hiermee probeert Oasen de lekkage met twee loggers in te sluiten.
Vervolgens luistert men zo’n verdachte locatie ‘s nachts tijdens de rustige periode tussen 02.00 en 04.00 uur af.
Tijdens de volgende stap worden de twee loggers vervangen door twee zenders, die men op een correlator aansluit.
Dit apparaat ontvangt het ruissignaal van de zenders. Daarmee berekent de correlator tot minder dan een meter
nauwkeurig op welke locatie in de leiding het meeste geluid wordt geproduceerd.

Waterleiding bedrijven Oasen en Vitens passen deze meet techniek in de praktijk reeds toe

Meer over water: