Producten & Shop

surgeflex-8-1000-teleflex-sx

DARPI / TDR

Product omschrijving

DARPI / TDR

 

Kwaliteitsmeting laagspanningskabels en stadsverwarming

Tijd-weerstand testmethode.
Deze methode is nagenoeg onafhankelijk van de temperatuur en kan vaak leiden tot een juiste conclusie zonder de noodzaak een historie te hebben.
De meetmethode is gebaseerd op het absorptie effect van goede isolatie vergeleken met vervuilde of verslechterde isolatie.
Er worden twee opeenvolgende metingen gedaan op gespecificeerde tijdstippen.
Het verschil in meetresultaat wordt in ogen schouw genomen.Een goede isolatie toont een constante stijging van de weerstand over een periode van 5 of 10 minuten.
Dit is het gevolg van de absorptie, een goede isolatie vertoont dit oplaad effect over een veel langere periode dan het capacitieve effect.
Als de isolatie vocht of vervuiling bevat, is de meting beïnvloed door een hoge lekstroom welke een nagenoeg constante waarde heeft, wat de totale weerstand laag houdt.
Deze methodiek is waardevol omdat deze niet afhankelijk is van de grootte van het testobject.
De toename in weerstand van droge en schone isolatie komt is de zelfde waarde voor bij kleinere en grote motoren.
Motoren kunnen worden vergeleken onafhankelijk van hun vermogen.Een bijkomend voordeel van de meting met twee meetpunten is het meer complete beeld van de meting.

DAR (dielectrische absorptie ratio)
De verhouding tussen de meting na 60 seconden ende meting na 30 seconden.Stap spanning test bij deze methode worden twee of meer test spanningen in stappen aangebracht op het testobject.

De aanbevolen ratio in deze stappen ligt tussen 1 en 5.
Bij elke stap dient de testspanning voor een gelijke tijd te worden aangebracht, meestal is dit 60seconden.
Het aanbrengen van een hogere spanning creëert een elektrische “stress” over interne zwakke isolatie.
Dit kan veroudering aan het licht brengen maar ook fysieke schade , zelfs in relatief droge en schone isolatie.
Dit zou niet aan het licht gekomen zijn bij lagere spanningen.
Tijdens de interpretatie wordt gelet op een buitenproportionele verlaging in de isolatiewaarde na een hogere test stap.
Droge en schone isolatie zonder fysieke schade moet bij elke stap een zelfde weerstandswaarde geven.
Als de waarde substantieel zakt is dit een waarschuwing dat de kwaliteit van de isolatie slechter gaat worden door vuil, vocht,beschadiging, veroudering etc.DD test.

De Dielectric Discharge (DD) is de meting gebaseerd op het ontladen van het testobject na de meting.
Er zijn zoals genoemd drie componenten van stroom aanwezig tijdens de isolatieweerstand meting:
opladen, polarisatie en lekstroom.
Dit maakt het moeilijk om de dielectrische ontlading te meten.
In plaats van het meten van de polarisatie stroom gedurende de isolatieweerstand meting, kijkt deDD meting naar de de-polarisatie en capacitieve
ontladingsstromen na afloop van de isolatie test.Het testobject moet worden opgeladen gedurende een zekere tijd tot deze stabiel is en er alleen een lekstroom
component over is.
Het testobject wordt danontladen na het stoppen van de meting en de stroom wordt gemeten gedurende een gestandaardiseerde tijd van zestig seconden.
Deze stroom is afhankelijk van de capaciteit en de testspanning.
De Dielectric Discharge wordt berekend DD = I(na 60 seconden) / Spanning x Capaciteit.
De DD test kan uitzonderlijke ontlaadstromen aan het licht brengen.
Deze ontstaan wanneer een laag ineen multi-layer isolatie beschadigd of verontreinigd is.
Dit komt niet aan het licht bij de spot test of de polarisatie index.
De ontlaad stroom zal hoger zijn wanneer een interne laag is beschadigd.
De tijdconstante voor deze individuele layer is anders dan de overige layer en veroorzaakt door een hogere stroom dan de layers welke goed zijn.

Door gebruik te maken van analyse software en deze meetgegevens in een database te verwerken kunnen wij uitspraken doen over de kwaliteit van een trace.
Deze voor laagspanningskabels, openbare verlichting alsook voor Stadsverwarmings netten.

Kwaliteitsmeting aan laagspanningkabels met het oog op de energie transitie wordt dit steeds belangrijker.

KMT heeft veel ervaring op dit gebied.

Downloads