Producten & Shop

Kabel diagnose kwaliteit Laagspanningskabels

Kabel diagnose kwaliteit LaagspanningskabelsKwaliteit meten aan laagspanningskabels wordt de komende periodesteeds belangrijker. Er wordt meer gevraagd van het laagspanningsnet doordatde energietransitie sterk zal toenemen. Wind en zon energie zal meer en meer een mix wordenin dit LS kabelnet. Waarin ook de elektrische auto een belangrijk deel zal gaan opeisen voor het laden of onladenvan de accu package.KMT heeft een goede meetmethode ontwikkeld i.z. de dielectrische gesteldheid van de LS kabel.Aluminium kabels hebben een sterke eigenschap bij beschadiing dat het gaat corroderen. Dit corrosie processtopt niet. Het totaal opvreten van de aders/geleiders is hier dan ook een groot risico.Vraag voor meer informatie naar onze mogelijkheden

Toont alle 3 resultaten